VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

ex-20-80learners hebben slechts 9% uitval op het hbo!


29 maart 2018 verzorgde het C4 20-80learning twee balcony sessions tijdens het VO-Congres te Nieuwegein.

23 verschillende scholen hebben onze 20-80learners kunnen bevragen.

Heeft u ons gemist? Graag komen wij naar uw school! https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/vo-congres-2018


20-80learning ®© ontsaait, personaliseert, is doelgericht en brengt vo-leerlingen op voorsprong!


20-80learning laat de leerling in de puberteit zijn reguliere vo-opleiding doen in 80% van de tijd. 

In de 20% personaliseert de leerling zijn onderwijs en focust zich op zelfontplooiing, ondernemendheid, vervolgstudie, real life, metacognitie en talen. 


20-80learning past bij u als school? Waarom?

U laat een frisse wind waaien in uw onderwijs

U genereert ondernemendheid, creativiteit en welbevinden

U profileert zich in de regio

U werkt mee aan bewezen betere aansluiting met het mbo, hbo en universiteit

U personaliseert automatisch en voldoet aan maatwerk en werkt actief aan het plusdocument      

U hoort bij een groeiende scholengroep 

Spreekt 20-80learning u aan? Neem dan contact op met het C4 20-80learning!


20-80learning past bij jou als leerling? Waarom?

Jij krijgt ontsaaiend onderwijs

Jij komt op voorsprong

Jij personaliseert je eigen opleiding

Jij gaat doelgericht naar je vervolgopleiding

Jij hebt echt minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo

Spreekt 20-80learning je aan? Zoek dan een 20-80learningschool in je omgeving.