VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ondernemend onderwijs dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor de members van het C4 20-80learning. Hier vinden zij uitgebreide informatie over de in- en uitvoering van 20-80learning-concept op hun school:leren, metacognitie, modules, lessen,etc. voor hun eigen IBC, IAC, ISC, BRC en/ of VMBO Business. C4 20-80learning: 06 33843766

20-80learning Ontsaaiiend Onderwijs

Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zicht dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product: onderwijs = ondernemen!Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Van der Ham- van Dijk 2008)

Het woord ontsaaien is ontworpen en bedacht door Leny van der Ham en dient naast LOB als ultiem uitgangspunt voor 20-80learning.

Dit type onderwijs is als IBC gestart; vanaf 2012 is de term 20-80learning als gedachtengoed en merk ontstaan. Als dusdanig is het ook beschermd!

20-80learning (R) houdt in dat iedere leerling de mogelijkheid krijgt om ervoor te kiezen om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, competentieontwikkeling en toepassing van een of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. Het doel is dat de leerling uitgedaagd wordt om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren en om tot een passende keuze te komen in het mbo, hbo of universiteit. Geregistreerd als merk en als gedachtegoed: sinds 2008 bestaat IBC; sinds 2011 20-80learning; sinds 2012 VMBO Business; sinds 2014 ISC en IAC; sinds 2013 BRC.


Het IBC, ISC, IAC, BRC of VMBO Business iets voor u als organisatie?

Momenteel (januari 2016) zijn er in Nederland 23 scholen, die 20-80learning aanbieden in de vorm van het International Business College, International Art College, International Science College, Business Research College en/ of VMBO Business. 14 scholen tonen serieuze interesse om in 2016 of 2017 te starten. De voordelen voor de school zijn groot: generen van ondernemerschap en ondernemendheid/ creativiteit, profilering in de regio, betere examenresultaten, betere aansluiting met het MBO, HBO en universiteit. IBC, ISC, IAC, BRC en VMBO Business zijn bovendien geschikt als excellentieprogramma's die bekend zijn bij het Ministerie van Economische Zaken, VO-Raad en het Ministerie OCW. En wellicht het allerinteressantste is het feit dat de tevredenheid van alle partijen verhoogd wordt.

Ook een 20-80learningschool worden? Dat kan al in een half jaar tijd! Beslis in december-februari en in september van dat jaar, kunt u de banier laten wapperen!
Neem contact op met drs. Van der Ham-van Dijk, directeur C4 20-80learning, T 06 33843766.


Het IBC, ISC, IAC, BRC of VMBO Business iets voor jou als leerling?

Spreekt het 20-80learning je aan? Zoek dan een school in je omgeving die het IBC, ISC, IAC, BRC of VMBO Business aanbiedt. Grijp de kans! zie20-80learning.nl / scholen.

In de derde klas havo kies je een van de vier profielen. Indien je voor EM kiest, kun je gaan voor het International Business College. Kies je voor CM, dan behort het International Art College tot de mogelijkheden. Ga je liever exact, dan is er het International Science College.Zit je op het VMBO dan is er het VMBO Business en voor de VWO' ers is er Business and Research College. Je solliciteert schriftelijk op je eigen school.  Er wordt dan een sollicitatiegesprek gehouden door een toelatingscommissie bestaande uit 20-80-teamleden.