VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Uniek Diploma 20-80learning®

Indien een leerling zich goed inzet en leert van zijn ervaringen, ontvangt hij of zij na het volgen van 20-80learningonderwijs een mede door Economische Zaken en Klimaat ondertekend 20-80learning-diploma. 


Ondertekenaars ministerie EZ

2010  - drs. M. Bergkamp, directeur-generaal ministerie Economische Zaken
2011  - 2013  drs. R. Zonneveld, directeur Innovatie ministerie Economische Zaken Landbouw en Innovatie.
2014  - 2017 drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken

2017 - heden drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Interview met de heer Pieter Waasdorp over innovatief ondernemerschap

Pieter Waasdorp, EZ

Werkgelegenheid stimuleren
Waasdorp: 'Bij innovatie kijk ik vooral naar de toepassing van het plan. Is het haalbaar? Wordt een innovatief businessplan ook gedragen door een capabele ondernemer? Is dat iemand die in staat is om zijn of haar plan daadwerkelijk in de markt te zetten? Want dat vind ik zo leuk aan de opzet van de finale: we zullen de draagkracht van het plan redelijk kunnen inschatten omdat de finalisten zelf hun plannen op de finaledag gaan presenteren. Bovendien ben ik heel benieuwd of de plannen die meedingen naar de prijs van het FlexInnovatieFonds ook goed uitpakken voor de werkgelegenheid. En of ze een bijdrage leveren aan de duurzame economische groei, een van de belangrijkste doelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken.'

deel uit het Interview: Hinke Wever, FlexNieuws