VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Uniek Diploma 20-80learning®

Indien een leerling zich goed inzet en leert van zijn ervaringen, ontvangt hij of zij na het volgen van 20-80learningonderwijs een mede door Economische Zaken en Klmiaat ondertekend 20-80learning-diploma. 


Ondertekenaars ministerie EZ

2010  - drs. M. Bergkamp, directeur-generaal ministerie Economische Zaken
2011 - 2013  drs. R. Zonneveld, directeur Innovatie ministerie Economische Zaken Landbouw en Innovatie.
2014 - 2017 drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken

2017 - heden drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Interview met de heer Pieter Waasdorp over innovatief ondernemerschap

Directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Plaatsvervangend directeur Topsectoren en industriebeleid bij Ministerie van EZ
Programma manager Bedrijfslevenbeleid bij Ministerie van EZ
Directeur Kennis en Innovatie bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Pieter Waasdorp, EZ

Werkgelegenheid stimuleren
Waasdorp: “Bij innovatie kijk ik vooral naar de toepassing van het plan. Is het haalbaar? Wordt een innovatief businessplan ook gedragen door een capabele ondernemer? Is dat iemand die in staat is om zijn of haar plan daadwerkelijk in de markt te zetten? Want dat vind ik zo leuk aan de opzet van de finale: we zullen de draagkracht van het plan redelijk kunnen inschatten omdat de finalisten zelf hun plannen op de finaledag gaan presenteren. Bovendien ben ik heel benieuwd of de plannen die meedingen naar de prijs van het FlexInnovatieFonds ook goed uitpakken voor de werkgelegenheid. En of ze een bijdrage leveren aan de duurzame economische groei, een van de belangrijkste doelstellingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Ondernemen aantrekkelijk maken
Vanuit het ministerie richten wij ons op een goed ondernemingsklimaat. Het moet aantrekkelijk zijn om te ondernemen in ons land voor ons als Nederlanders, maar ook voor buitenlandse ondernemers en investeerders. Op dat punt doen we het in Nederland heel erg goed. In de afgelopen 10 jaar is Nederland een van de meest ondernemende landen van de EU geworden. In 2011 heeft 8,2 % van de beroepsbevolking een onderneming gestart of wenst deze binnenkort te starten. In 2002 was dit nog maar 4,6 %.

 
Arbeidsmarkt bepalend voor ondernemingsklimaat
De flexibiliteit en de veerkracht van de arbeidsmarkt is een van de bepalende concurrentiefactoren. Als onderneming moet je niet alleen op prijs concurreren, maar ook continu alert zijn: hoe kan ik kansen in de markt creëren, er flexibel op inspelen met een nieuwe productielijn of een nieuw concept. Daar hoort ook investeren in het juiste personeel bij. Als het goed is, is het personeel de drijvende kracht om vernieuwing in de economie te stimuleren. Ik zie daarom flexibiliteit in brede zin als een belangrijke factor. 
 
deel uit het Interview: Hinke Wever, FlexNieuws