VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Ontsaaiing - Personalisering - Maatwerk - Plusdocument - Leren - Doelgerichtheid - Vrijheid


Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product. Onderwijs = Ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt namelijk tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Leny van der Ham- van Dijk)


20-80learning: de mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien
Na 44 jaar werken in het VO constateert Van der Ham dat er sinds 1975 weinig veranderd is in de rolverdeling docent en leerling. De aansluiting op mbo, hbo en wo is nog niet optimaal ondanks alle inspanningen van betrokkenen. Ook komt 10 tot 35 procent van de pubers niet tot passende prestaties. Bovendien zijn loopbaankeuzes voor pubers lastig. Vervolgens vindt een deel van de leerlingen de lessen saai. Onderwijs dient ontsaaid te worden. Het PTA zorgt voor consensus en een directe lijn richting het Centraal Examen. Prima, maar het klinkt paradoxaal: het onderwijs is goed geregeld met CE-eindtermen en interessante vervolgstudies. Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2018 - 2019 als saai ervaren en dat er hoge uitval op mbo, hbo en wo is? 20-80learning-scholen ervaren succesvolle neveneffecten: onderwijsdiscussies en -beweging. 20-80learningscholen gaan gezamenlijk een blijvend traject van verandering in met als kernvraag: Hoe kan het onderwijs voor de klant zo zijn dat er meer voldoening bij partijen is?


Personalising - Maatwerk - Plusdocument
20-80learning is gepersonaliseerd leren met kansen voor maatwerk. Het 20-80learning diploma is het plusdocument voor de leerling. De personalisering geldt voor ALLE leerlingen.


Leren
Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door dit veilige pedagogische klimaat durft en kan de puber beter te kijken naar wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens, in het bijzonder de generatie 14 - 19-jarigen. De jeugd leert het liefst reproductief of inzichtelijk. De tussenstappen zijn namelijk het meest vermoeiend en kosten tijd. Volgens sociologen is de huidige jeugd (15-24 jarigen) te benoemen als de grenzeloze generatie (Jan Derksen, e.a.). De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan. Daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid echter zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, burn outs, schulden en publieke agressie. Sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen en het neo-liberalisme, rust er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig op jongeren overgedragen. (De grenzeloze generatie is een analyse van de resultaten van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek van bureau Motivaction). 20-80learning is zich van dit alles zeer bewust en ageert hiertegen met haar systeem en dynamische content. 


Doelgerichtheid
De oorzaken voor onzekerheid in keuzes maken zijn te zoeken in de democratisering, de individualisering, de social media en de opvoeding, die meegaand is en die impliciet meedeelt: volwassen zijn is niet zo leuk, vandaar dat ik als opvoeder soms afdaal naar de puberteit of adolescentie. De eerdere generaties na de oorlog 40-45 gooiden hun metacognitie over hun pubers door toekomstgerichte top-downopdrachten. Dat voelde weliswaar niet geheel goed, maar de jeugd werd wel begrensd en wellicht behoed. 20-80learning geeft antwoord en werkt gericht op: intrinsieke motivatie, toepassingsgerichtheid, doelgerichtheid(De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders, Spangenberg en Lampert)


Vrijheid
Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot efficiĆ«nte creativiteit. Ieder mens moet de vrijheid nemen om zich binnen maatschappelijk verantwoorde kaders te focussen op de kracht van de eigen persoonlijkheid. (Leny van der Ham- van Dijk)