VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/ MAVO Business.

Monitoring

Succes op het hbo: van de ex-IBC-leerlingen is er in de periode 2012 - 2014 slechts 12% uitval in het eerste jaar hbo geweest! Dit percentage komt uit het Duo-onderzoek (Van Duuren, Utrecht) in 2014: deze uitslag impliceert 26.9% minder hbo-uitval onder de ex-IBC-leerlingen. Dat is een prachtig resultaat (P.Duisenberg, lid Tweede Kamer)). In september 2017 komt de uitslag van het 2e onderzoek uitgevoerd onder ex-IBC'ers en VMBO Business-leerlingen. Iedere twee jaar zullen de resultaten en de tevredenheid bekeken worden door een extern bureau. Tevens onderhoudt het C4 20-80learning nauwe contacten met de overheid (RVO, EZ en politiek) over deze resultaten en de wijze van onderzoek. Het totale Duo-verslag is beschikbaar voor de members 20-80learning. Succesfactor op het vo-onderwijs: 20-80learning-leerlingen kiezen zelf voor de extra opleiding, waarbij zij vooral toepassingsgericht, samenwerkend leren. In het 80% curriculaire deel worden zij sterk gekaderd, waardoor zij tot 20% beter scoren voor hun eindexamen dan de reguliere havo-leerling met hetzelfde pakket als de 20-80learning-leerling.  


Uit het eerste onderzoek in 2014 (Duo - Utrecht) kwamen de volgende bevindingen en resultaten: ex -IBC'ers werden ondervraagd

Slechts 12% van de ex-20-80learning-leerlingen is het 1ste jaar gestopt met de gekozen hbo-studie.

En dat scheelt 26.9% afgezet tegen de landelijke cijfers uitval (16%) en wisseling (22.9%)

van de economische studies in jaar 1 hbo.   

http://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/538/original/Factsheet_Uitval_en_Rendement_2016_def.pdf?1461314326

In percentages: 

tevredenheid over 20-80learning                                                   

98%        

tevredenheid over de sfeer 20-80learning 

92%

20-80learning is nuttig

97%

20-80learning aan te bevelen

89%

studievertraging hbo 1-4

21%

20-80learning ontsaait

97%

20-80learning is lastig

  3%

20-80learning verkleint de vo/hbo-kloof

55%

20-80learning brengt op voorsprong wat betreft competenties

79%