VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning®: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee  

De eerste vorm van 20-80learning was het International Business College in 2008. Na opgemerkt te zijn door het ministerie van EZ & KL in 2010, 2011 en 2012 is het concept zich gaan doorontwikkelen tot 20-80learning.
Inmiddels zijn er meer dan dertig 20-80learningscholen in Nederland. De eerste 20-80learningschool in Nederland heeft dit seizoen de 11e lichting IBC, de 7e lichting VMBO Business 7 Language en de 5e lichting BRC.