VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

20-80learning┬«: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee 
 

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit de mogelijkheid krijgt om ervoor te kiezen om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd, gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerpen, profielkennis, competentieontwikkeling en toepassing van een of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. Het idee daarachter is dat een puber/ adolescent, in onze maatschappij grote beslissingen moet maken in de ontwikkelingsfase waarin metacognitie nog onderontwikkeld is. Door anderhalf jaar een dag per week te generen voor onderwijs (extracurriculair), dat niet direct beschreven is in het curriculum richting het CE, ontstaat er ruimte voor de docent en leerling en maatschappij om kansen te pakken. Er dient onderwijs te worden gegeven waarin het doel is dat de leerling zich bewust wordt zijn competenties, zijn persoonlijke drive. Het hoofddoel van het 20-80learning is: het motiveren en stimuleren van vo-leerlingen door ondernemend, niet dichtgetimmerd onderwijs aan te bieden om te komen tot betere (leer-)prestaties en nog betere voorbereiding op het vervolgonderwijs.