VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Leren - 20-80learning®

Leren gaat in stappen: altijd en voor iedereen. Mensen hebben wel voorkeurstijlen in het leren, maar leren gaat stap voor stap. De puber denkt vaak alleen in de stap: ik begrijp het wel (en hoef dus niets te doen) of ik begrijp het niet (en hoef ook niets te doen). Het is goed om als docent, coach, begeleider te weten dat leren altijd in deze stappen gaat. Als een kind leert lopen, valt het ook een aantal keren. Door deze ervaring leert het keuzes te maken, krijgt het inzicht in waar wel te lopen en waar niet.

Onze jeugd leert het liefst reproductief of inzichtelijk. Misschien geldt dat gewoon voor de mens in het algemeen. De tussenstappen zijn namelijk het meest vermoeiend en kosten tijd. Zeker als de lerende het nut niet inziet van de opdracht, zal hij of zij echt moeten zoeken naar intrinsieke motivatie.


20-80learning anticipeert op HOE WIJ LEREN

Volgens sociologen is de huidige jeugd (15-24 jarigen) te benoemen als de grenzeloze generatie (Jan Derksen, e.a.).
De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan. Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle. Sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen, rust er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig op jongeren overgedragen. 

De grenzeloze generatie is een analyse van de resultaten van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek van bureau Motivaction. Prominente opiniemakers en deskundigen, onder wie Jan Derksen, Martine Delfos, Charles Groenhuijsen, Sywert van Lienden, Herman Wijffels, Micha de Winter, Pieter Winsemius en Theodore Dalrymple, reageren op de inzichten van de auteurs en geven hun visie op dit hoogst actuele thema. De grenzeloze generatie maakt een urgent en complex vraagstuk inzichtelijk en beoogt met praktische oplossingen steun te bieden aan ouders, leerkrachten en beleidsmakers, die zorgdragen voor de toekomst van onze jeugd.


Frits Spangenberg Martijn Lampert  De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders.

De oorzaken zijn te zoeken in de verdere democratisering, de individualisering, de social media en onze opvoeding, die meegaand is en die eigenlijk impliciet meedeelt: volwassen zijn is niet zo leuk, vandaar dat ik als opvoeder soms afdaal naar de puberteit of adolescentie. De eerdere generaties na de oorlog 40-45 gooiden hun metacognitie over hun pubers uit in de vorm van opdrachten in de richting van het toekomstperspectief. Dat voelde weliswaar niet geheel goed, maar we werden wel begrensd. 
Deze groep, onze huidige jeugd, heeft sterk de neiging om leerstappen niet te doen; het 20-80learning geeft antwoord. In de 20% is de docent op een geheel andere wijze met de leerling aan de gang: meer toepassingsgericht. Door de leerling op de opbouw van het leerproces te wijzen, ontstaat zicht op het eigen leerproces. Van belang is om hier expliciet bij stil te staan. Indien het gemeld wordt aan leerlingen dat leren zo werkt, kan de leerling beter naar zichzelf kijken en gehoor geven aan het proces.

20-80learning-dag is een antwoord op de GRENZELOZE GENERATIE.