VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Membership C4 20-80learning® - Sluit u aan bij deze scholengroep 


Membership     Contact

Word net als inmiddels 27 (maart 2017) scholen in heel Nederland Member van het C4 20-80learning: zie kansen voor gepersonaliseerd onderwijs: de uitdaging van 2015 - 2032!

Het onderwijs kan echt anders! En misschien moet het onderwijs ook anders. Duizenden mensen werken met veel enthousiasme in het onderwijs. Er worden geweldige prestaties geleverd elke dag weer. Maar de restrictie van de tijd werkt tegen ons! School is echter ook een bedrijf: met klanten: onze leerlingen en hun ouders. En dan ook soms wat lastige klanten, die er ook nog eens elke dag zijn. Dat maakt dit vak zeer speciaal en ontzettend uitdagend. In geen enkel bedrijf bestaat dat: de dagelijkse hectiek van honderden of zelfs duizenden jongen mensen en begeleiders in een gebouw. Het is een geweldige prestatie, die de scholen leveren en deze kan nog beter door creativiteit, cocreatie en wellicht articipatie in de technische sneltrein. Met het concept 20-80learning in zijn vo-school heeft het managmentteam en het docententeam het middel in handen om naast het reguliere onderwijs vernieuwend onderwijs te geven, pilots te starten, etc.. Er is een permanente doorontwikkeling mogelijk en gaande door het cocreatieve systeem.

Door de winst in tijd kunnen er kansen gegrepen worden om interessante zaken een kans te geven:

 •  minder saai
 •  maatwerk
 •  excellentieprogramma
 •  innovaties
 •  buiten het reguliere lesprogramma te kijken
 •  intervisie met de buitenwereld
 •  kansen zien en pakken
 •  gepersonaliseerd onderwijs

U kunt stapsgewijs invoeren door bijvoorbeeld te starten met het International Business College voor havo. Maar u kunt ook kiezen voor een wat snellere start door een combinatie IAC/ ISC/ IBC/ ISportC of u kunt starten met het VMBO/Mavo Business.
Iedere school heeft zijn eigen stijl en cultuur: een school personaliseert binnen 20-80learning. 


Implementatietraject

Indien u member bent van het Center 4 20-80learning, ontvangt u tijdens het implementatietraject:

 • minimaal 2 jaar begeiding door het C4 20-80learning: implementatiebegeleiding van een vaste 20-80learning-ervaren coach op eigen locatie. Ondersteuning bij bijeenkomsten: MR, managementteam, teamoverleg, ouderavond, Kick Off, info-carrousel, etc.
 • diplomering C4 20-80learning en met handtekening ministerie van Economische Zaken
 • ondersteuning bij contacten met mbo/ hbo/ wo
 • gebruik site
 • gebruik van de naam 20-80learning® © en de namen IBC IAC ISC ISportC BRC VMBO Business Mavo Business ® ©
 • regionale uniciteit
 • naamsbekendheid in Nederland: Onderwijsprijs Brabant 2012 en 2e van Nederland; Presentatieprijs Groningen 2016 INOP; Winnaar 2014 Nederlandse EEPA; Runner Up European Enterprise Promotion Award 2014; erkenning Rutte en Dekker 1ste Nationale SchoolleidersTop; bekend bij de Inspectie en politiek, blog door Rosenmuller - vo-Raad; Google, etc.
 • permanente doorontwikkeling van de concepten
 • jaarlijkse (deelnetwerk)bijeenkomst

Na de implementatiefase blijft u Member van C4 20-80learning® © om de rechten te behouden en door te ontwikkelen. Alleen zo kunnen wij namelijk samen met u een blijvende vuist maken in Nederland door een goed werkbaar onderwijsconcept neer te zetten, dat toekomst heeft door de officiële borgingEr zal na de implementatiefase een jaarlijkse contributie worden gevraagd waarvoor u krijgt: sitegebruik met inzage in alle content over alle varianten, blijvend contact met een coach C4 20-80learning, doorontwikkelingen 20-80learning®©, certificering met handtekening ministerie EZ, PR, landelijke netwerkbijeenkomst, visitatie: continuïteit van de onderwijsvernieuwing: een blijver dus!


3e Netwerkbijeenkomst 6 april 2017

Locatie: Mondial College Nijmegen

De inschrijving is gestart.
Hierover hebben alle members nadere gegevens ontvangen: 20-80learning integraal op uw school, PPC en ISportC.
Programma: participanten memeber C4 20-80learning en genodigden; thematiek: personal branding, entrepreneurship, psychologie, teambuilding, TedX, communicatie, Joint Ventures, ...

2e Netwerkbijeenkomst 3 februari 2016

20-80learning als integraal bovenbouw concept havo: IAC ISC IBC
Locatie: Jacobus Fruytier College, Apeldoorn 

Zeer lovende woorden sprak de inspecteur Bal, het hbo en de heer Rosenmöller: letterlijk wordt 20-80learning® © genoemd als een innovatief concept dat nog lang niet klaar is in zijn ontwikkeling.


 1ste Netwerkmiddag 20-80learning 19 november 2015 Moments of Inspiration

Op 19 november 2015 netwerkmiddag voor de members van C4 20-80learning 
Het programma  
A. IAC - ISC in opbouw; Van der Linden/ Van der Meijs: schrijvers voor Science en Art aan het woord
B. Jong Ondernemen: Cornelis vertelde over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Stichting Jong Ondernemen
C. Good Practise OBC Bemmel: van Soest deelt ervaringen, hobbels en good practises
D. BRC: Van Bruggen/ Schellekens vertellen over het BRC
E. Nederlands Kampioenschap Onthouden: twee studenten psychologie en communicatiewetenschappen uit Amsterdam laten ervaren hoe je beter kunt onthouden