VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Personalisering - Ontsaaiing

Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product: onderwijs = ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Van der Ham- van Dijk)


20-80learning: de mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien en te personaliseren

Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door toepassingsgerichtheid ervaart de puber wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens, in het bijzonder de generatie 14 - 19-jarigen. 

In 2012 ontving het International Business College de Onderwijsprijs en in 2014 kreeg 20-80learning de European Enterprise Promotion Award voor Nederland. In oktober 2014 werd 20-80learning Runner Up in Europa.

Na 40 jaar werken in het VO constateert Van der Ham dat er sinds 1970 weinig veranderd is in de rolverdeling docent en leerling en dat de aansluiting op mbo, hbo en wo onvoldoende is ondanks alle inspanningen van VO en vervolgonderwijs. Ook komt 10 tot 35 procent van de pubers niet tot passende prestaties. Bovendien zijn loopbaankeuzes voor pubers lastig. Vervolgens is er desinteresse vanuit leerling door de in zijn optiek saaie lessen in de bovenbouw VO. Onze jeugd is onbegrensd door de individualisering, democratisering, social media en de veranderde rol van opvoeders: dus tijd voor aanpassingen! Onderwijs dient ontsaaid te worden. 20-80learning is het antwoord! 20-80learning brengt de leerling bovendien op voorsprong door ander onderwijs te geven met geheel ander vakken. 

Het reguliere onderwijs beschrijft eisen in het PTA voor consensus en een directe lijn richting het Centraal Examen. Prima. Het klinkt paradoxaal: het onderwijs is goed geregeld met weloverwogen eindtermen richting het CE en vervolgstudies. Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2017 als saai ervaren en dat er gemiddeld 35% uitval op mbo, hbo en wo is? Het is toch vreemd dat een leerling na 8 jaar PO en 4-6 jaar VO geen studiekeuze kan maken: dat is frustrerend voor alle partijen. De 20-80learning-scholen ervaren succesvolle neveneffecten: onderwijsdiscussies en benoemen van problematieken. Scholen gaan namelijk als scholengroep een traject van verandering in: hoe kan het onderwijs voor de klant anders, opdat er meer voldoening en een beter resultaat wordt gegenereerd.

De ideale school investeert door een langetermijn visie en denkt in mogelijkheden voor de klant en zichzelf; ook dat ontsaait.


Gepersonaliseerd leren

20-80learning biedt dus mogelijkheden voor de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren. 20-80learning is zelf al een vorm van gepersonaliseerd leren en biedt ook mogelijkheden tot verdere uitbreiding van personalisering binnen de school.

Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot creatief denken! ................ drs. (Leny) H.M.van der Ham- van Dijk