VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

 

20-80learning┬«: officieel geregistreerd concept als merknaam, beeldmerk en als idee  

De eerste vorm van 20-80learning was het International Business College in 2008. Na opgemerkt te zijn door het ministerie van EZ & KL (en OCW) in 2010, 2011 en 2012 is het concept zich gaan doorontwikkelen tot 20-80learning. Inmiddels zijn er bijna 30 scholen in Nederland, die het concept omarmen en uitvoeren. De eerste 20-80learningschool in Nederland vierde haar 2e lustrum in 2017: de 10e lichting IBC, de 6e lichting VMBO Business en de 4e lichting BRC. Deze school gaat in 2019 20-80learning integraal invoeren in de bovenbouw havo.