VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Als 20-80learningschool geniet u landelijke bekendheid: de VO-Raad, de HO-Raad, de ministeries OCW en EZ en Klimaat, de politiek en de Inspectie VO-Onderwijs kennen deze onderwijsvernieuwing en omarmen het concept 20-80learning.

Het C4 20-80learning heeft regelmatig contact met bovengenoemde instanties. De uitslagen van de tweejaarlijkse audits worden gedeeld met deze partijen. 


  

Leny Van der Ham-Van Dijk (founder 20-80learning): 20-80learning laat de leerling in de puberteit zijn reguliere vo-opleiding doen in 80% van de tijd. In de 20% personaliseert de leerling zijn onderwijs en focust zich op zelfontplooiing, ondernemendheid, vervolgstudie, real life, metacognitie en talen. U reduceert hiermee tevens hun uitval op mbo-hbo-wo! In een interactieve workshop gegeven door 20-80learners (leerlingen vo) en door Leny van der Ham – C420-80learning werd de filosofie van dit bewezen uitvoerbare onderwijsconcept aan u gepresenteerd.


   

 

 C4 20-80learning sponsort ook in 2018 een fietskamp en steunt hiermee een onderwijsproject in Brazilië en Villa Pardoes.


Ambassadeurs

de heer Pieter Duisenberg, Tweede Kamerlid VVD: 'Ik ben zeer benieuwd of 20-80learning leidt tot vermindering van de uitval op het hbo'.

de heer Jeroen Deijsselbloem, minister van Financiën: 'IBC en VMBO Business zijn leuke programma's.' 

Marianne Vos, topsporter: 'Toen ik van 20-80learning hoorde, was ik gelijk enthousiast. Zonder uitdaging geen motivatie en dus geen resultaat. Door 20-80learning krijg je tijd om je te focussen op doelen. Als je ergens voorgaat, word je gelukkig, succes!'

de heer Ronald Bal, Inspecteur VO: Het blijkt dat ’20-80 onderwijs’ sterk bijdraagt aan de motivatie van de havo-leerlingen bovenbouw zoals onder andere scholen op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Bijkomend effect is dat er tevens sprake is van een betere voorbereiding op de vervolgopleiding, mede doordat de leerlingen van de I(ABS)C minimaal acht dagen als student meelopen op een HBO-instelling. Dit past goed in het beleid rondom het loopbaanleren (LOB).’ 

Docent JFC Apeldoorn : 'Ik geef 30 jaar les en door 20-80learning zie ik weer kansen!'

PO-leerling, Waalwijk, in pak met stropdas op de Open Dag: 'Ik weet al wat ik wil: eerst IBC en daarna studeren in Engeland!'.

de heer Pieter Waasdorp, directeur ondernemerschap van het ministerie van EZ en SME Envoy: 'We hebben 20-80learning genomineerd voor de European Enterprise Promotion Award vanwege de maatschappelijke impact en overdraagbaarheid binnen en buiten Europa. Ook zonder award gaan we nog veel mooie dingen van dit projecten zien'.


Belangrijke momenten

maart 2017 de heer Dijsselbloem, minister van Financien en voorzitter van de Eurogroep, bezoekt  het IBC en het VMBO Business van het Mondial College Nijmegen: zie interview Facebook C4 20-80learning


februari 2017: Plannen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bevestigen het concept 20-80learning


15 november 2016 IBC Kamerlingh Onnes College te Groningen 1ste bij de Presentatieprijs INOP Groningen


februari 2016: de heer Rosenmöller, voorzitter VO-Raad bezoekt de 2e netwerkdag op het J. Fruijtier College te Apeldoorn


2016  20-80learning wordt genoemd in politiek stuk 2032: http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf


december 2015: de heer Rosenmöller, voorzitter VO-Raad bezoekt het Mondial College Njimegen


7 november 2015 Premier Mark Rutte geeft Leny van der Ham, C4 20-80learning, een podium tijdens de 1ste Nationale Schoolleiders Top

 
Van der Ham vertelt over 20-80learning aan de ruim 650 aanwezigen op dez NST georganiseerd door het ministerie van OCW en NL2025.

Foto: Edwin Weers

NL2025, samenwerking tussen topondernemrs en topsporters is gecharmeerd van het concept 20-80learning   PR 2025.pdf


 

30 september 2015 waren de heer Sander Dekkers, staatssecretaris Onderwijs en de heer Mark Rutte, premier, bij het IBC van het Comenius College in Capelle aan den IJssel


 

23 april 2014  20-80learning is eerste geworden bij de Nationale Nederlandse finale Europese Awards voor ondernemerschap.


oktober 2014 Als afgevaardige voor Nederland is 20-80learning is RUNNER UP in Europa  Runner Up


Erkenning voor concept 20-80learning in havo (2014)

Klassenfoto 20-80learning    
2 klassen 4IBC Waalwijk                                                       Foto Patrick van de Laar

 
Staatssecretaris van Onderwijs 2014, Cultuur en Wetenschap drs. Sander Dekker
Foto: Jan van der Ham


Gepubliceerd op: 14 november 2014 - Staatssecretaris Sander Dekker nam op 3 november het rapport ‘Talentontwikkeling op de havo’ in ontvangst. Hierin komt naar voren dat de havo ‘ontsaaid’ moet worden en dat havisten meer uitdagingen nodig hebben. De bewindsman is enthousiast om de havo uitdagender te maken via ‘20-80learning’. Dit betekent dat leerlingen kunnen kiezen om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin elementen aan bod komen, zoals ondernemendheid, ontwerpen en competentieontwikkeling. Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen: Met dit programma stimuleerden de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en houding binnen het onderwijs. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt hierbij ondersteuning.


20 maart 2013 IBC Tweede van Nederland bij de Nationale Onderwijsprijs http://www.youtube.com/watch?v=IGzXwK6zAK0


oktober 2012 IBC 1ste bij de Onderwijsprijs Noord-Brabant