VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Als 20-80learningschool geniet u landelijke bekendheid: de VO-Raad, de Vereniging Hogescholen, de ministeries OCW en EZ en Klimaat, de politiek en de Inspectie VO-Onderwijs kennen deze onderwijsvernieuwing.

Het C4 20-80learning heeft regelmatig contact met bovengenoemde instanties. De uitslagen van de tweejaarlijkse audits worden gedeeld met deze partijen. 


 

 

Manager van het IBC Mondial College Ruud Arts:

Twee jaar geleden startte het Mondial College in Nijmegen met de opleiding 'International Business College' in klas 4 en 5 van de HAVO. Vorig jaar volgden ook klas 3 en 4 van de MAVO met MAVO Business. Vormden de eerste leerlingen destijds een klas van 20, nu twee jaar later volgen er al zo’n 120 leerlingen deze opleiding en hebben de eerste leerlingen hun 20-80learningdiploma gehaald.

'Het is snel gegaan', aldus Ruud Arts, 'De groei van de opleiding heeft onze verwachtingen overtroffen. Het enthousiasme van de IBC-leerlingen steekt andere leerlingen aan. De opleiding is gebaseerd op het 20-80learning principe. Dit betekent dat de leerlingen hun normale HAVO- of MAVO-opleiding in 80 % van de tijd (4 dagen) doorlopen en op de vijfde dag kennismaken met allerlei facetten van het ondernemersschap.'

Ondersteuning vanuit ondernemersland

'Dit betekent concreet dat de leerlingen o.a. gedurende een jaar in groepen een eigen onderneming voeren. Natuurlijk worden zij hierbij op vele manieren ondersteund en begeleid. Naast de lessen van het IBC-docententeam van het Mondial College krijgen de leerlingen workshops vanuit het bedrijfsleven over businessplannen, presenteren, etiquette en verkoop, communicatie en websites. Ook bezoeken aan bedrijven en contacten met ondernemers zijn onmisbaar voor de leerlingen.' Kortom, een prachtig leerproces, waarvan vele ondernemers laten weten: 'Het was mooi geweest als ik dat had geleerd op de middelbare school, dan was ik mijn onderneming anders begonnen!'

IBC spreekt aan

'Is er interesse van buitenaf voor het IBC?' 'Ja, die is er volop. Opende twee jaar geleden Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad Nederland het IBC, afgelopen voorjaar kwam Jeroen Dijsselbloem op bezoek en ook hij was uitermate gecharmeerd van deze speciale vorm van ondernemend leren. Dit heeft er o.a. toe geleid dat de leerlingen een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteund 20-80learningDiploma behalen. Dat de IBC-leerlingen in hun examenjaar ook colleges volgen op de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het ROC draagt bij tot een betere beroepskeuze en veel minder uitval in het eerste jaar van de vervolgopleiding.'

Stages en Businessvereniging verbinden onderwijs en bedrijfsleven

'Buitenschools leren is natuurlijk een onderwijsvorm, die uitstekend past en hoort bij het IBC-20-0learning. Vandaar dat de leerlingen enkele dagen per jaar stage lopen om de bedrijfsmatige kant van een onderneming te leren kennen. De businessvereniging van het IBC telt inmiddels al zo’n 30 leden. Ondernemers die de IBC-leerlingen waar mogelijk ondersteunen en van advies voorzien. Zij komen enkele malen per jaar bijeen op netwerkbijeenkomsten waar de leerlingen hun bedrijven en andere activiteiten presenteren en de ondernemers hun visie geven over de ondernemingen van de leerlingen. Gezellige en leerzame bijeenkomsten."

 

 


 

  

Leny Van der Ham-Van Dijk (founder 20-80learning): in een interactieve workshop gegeven door 20-80learners (leerlingen vo) en door Leny van der Ham – C420-80learning werd de filosofie van dit bewezen uitvoerbare onderwijsconcept aan u gepresenteerd.


   

 

 C4 20-80learning sponsort ook in 2018 een fietskamp en steunt hiermee een onderwijsproject in Brazilië en Villa Pardoes.


Ambassadeurs

de heer Pieter Duisenberg, voormalig Tweede Kamerlid VVD: 'Ik ben zeer benieuwd of 20-80learning leidt tot vermindering van de uitval op het hbo'.

de heer Jeroen Deijsselbloem, minister van Financiën: 'IBC en VMBO Business zijn leuke programma's.' 

Marianne Vos, topsporter: 'Toen ik van 20-80learning hoorde, was ik gelijk enthousiast. Zonder uitdaging geen motivatie en dus geen resultaat. Door 20-80learning krijg je tijd om je te focussen op doelen. Als je ergens voorgaat, word je gelukkig, succes!'

de heer Ronald Bal, Inspecteur VO: Het blijkt dat ’20-80 onderwijs’ sterk bijdraagt aan de motivatie van de havo-leerlingen bovenbouw zoals onder andere scholen op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Bijkomend effect is dat er tevens sprake is van een betere voorbereiding op de vervolgopleiding, mede doordat de leerlingen van de I(ABS)C minimaal acht dagen als student meelopen op een HBO-instelling. Dit past goed in het beleid rondom het loopbaanleren (LOB).’ 

Docent JFC Apeldoorn : 'Ik geef 30 jaar les en door 20-80learning zie ik weer kansen!'

PO-leerling, Waalwijk, in pak met stropdas op de Open Dag: 'Ik weet al wat ik wil: eerst IBC en daarna studeren in Engeland!'.

de heer Pieter Waasdorp, directeur ondernemerschap van het ministerie van EZ en SME Envoy: 'We hebben 20-80learning genomineerd voor de European Enterprise Promotion Award vanwege de maatschappelijke impact en overdraagbaarheid binnen en buiten Europa. Ook zonder award gaan we nog veel mooie dingen van dit projecten zien'.


Belangrijke momenten

maart 2017 de heer Dijsselbloem, voormalig minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, bezoekt  het IBC en het VMBO Business van het Mondial College Nijmegen: zie interview Facebook C4 20-80learning


februari 2017: Plannen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bevestigen het concept 20-80learning


15 november 2016 IBC Kamerlingh Onnes College te Groningen 1ste bij de Presentatieprijs INOP Groningen


februari 2016: de heer Rosenmöller, voorzitter VO-Raad bezoekt de 2e netwerkdag op het J. Fruijtier College te Apeldoorn


2016  20-80learning wordt genoemd in politiek stuk 2032: http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf


december 2015: de heer Rosenmöller, voorzitter VO-Raad bezoekt het Mondial College Njimegen


7 november 2015 Premier Mark Rutte geeft Leny van der Ham, C4 20-80learning, een podium tijdens de 1ste Nationale Schoolleiders Top

 
Van der Ham vertelt over 20-80learning aan de ruim 650 aanwezigen op dez NST georganiseerd door het ministerie van OCW en NL2025.

Foto: Edwin Weers

NL2025, samenwerking tussen topondernemrs en topsporters is gecharmeerd van het concept 20-80learning   PR 2025.pdf


 

30 september 2015 waren de heer Sander Dekkers, staatssecretaris Onderwijs en de heer Mark Rutte, premier, bij het IBC van het Comenius College in Capelle aan den IJssel


 

23 april 2014  20-80learning is eerste geworden bij de Nationale Nederlandse finale Europese Awards voor ondernemerschap.


oktober 2014 Als afgevaardige voor Nederland is 20-80learning is RUNNER UP in Europa  Runner Up


Erkenning voor concept 20-80learning in havo (2014)

Klassenfoto 20-80learning    
2 klassen 4IBC Waalwijk                                                       Foto Patrick van de Laar

 
Staatssecretaris van Onderwijs 2014, Cultuur en Wetenschap drs. Sander Dekker
Foto: Jan van der Ham20 maart 2013 IBC Tweede van Nederland bij de Nationale Onderwijsprijs http://www.youtube.com/watch?v=IGzXwK6zAK0


oktober 2012 IBC 1ste bij de Onderwijsprijs Noord-Brabant