VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/ MAVO Business.

Netwerk(mid)dagen


5e Netwerkmiddag april 2018 Exacte datum en gegevens volgen


4e Netwerkmiddag 23 november 2017 intrapreneurship; entrepreneurship; werving; ontsaaiing: uitnodiging komen in september 2017


3e Netwerkmiddag 6 april 2017 PPC ISportC

Locatie: Mondial College Nijmegen; de members hebben een ceritificaat ontvangen voor de gevolgde workshops. www.registerleraar.nl


2e Netwerkdag 3 februari 2016 20-80learning integraal

Locatie: Jacobus Fruytier College, Apeldoorn; lovende woorden sprak de heer Bal (Inspecteur VO), het hbo en de heer Rosenmöller: letterlijk wordt 20-80learning®© genoemd als een innovatief concept, dat nog lang niet klaar is in zijn ontwikkeling. En dat klopt: onderwijs moet nooit dichtgetimmerd zijn!


 1ste Netwerkmiddag 20-80learning 19 november 2015 Moments of Inspiration

Locatie: Willem van Oranje College Waalwijk