VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

20-80learning from the start

Bouw 20-80learning op vanaf de onderbouw. 
Onderbouw met schoolbrede visie 20-80learning biedt veel kansen voor docent en leerling en bereidt voor op een nog sterkere bovenbouw.