VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

havo 20-80learning

De havo-varianten zijn de uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de havo-problematiek. Het biedt mogelijkheid tot personaliering,  differentiatie en maatwerk en genereert een betere doorstroming naar het hbo of vwo. Het is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden. Het is een middel om de havo-leerling een eigen benadering aan zijn onderwijs te laten geven Voor de havo zijn er vier varianten. Alle zijn uitwerking van de visie 20-80learning. ‘International’ wordt gebruikt in verband met de doorlopendheid van de Nederlandse taal en de moderne vreemde talen binnen de opleiding. De termen ‘Art, Business, Science en Sport’ geven de rode draad van de variant aan. Tevens is het doel om de leerling uit te dagen om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. De term ‘College’ wordt gebruikt om de weg naar het hbo te overbruggen. 
De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het deze programma’s.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het IAC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem contact met ons op.