VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

International Business College

Het concept International Business College is een uitwerking van de visie 20-80learning. Het biedt mogelijkheid tot differentiatie, een betere doorstroming naar het hbo, een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden en het is een middel om de havoleerling een eigen benadering te geven. Het concept International Business College biedt het team de kans zich verder te professionaliseren, bovendien kan het een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Daarnaast is het IBC inpasbaar in de vo-profileringtrend. ‘International’ wordt gebruikt in verband met de doorlopendheid van de Nederlandse taal en de moderne vreemde talen binnen de opleiding. De leerlingen zullen naast het reguliere taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs ontvangen. Bovendien zal de IBC participeren in internationaliseringprojecten. Een mogelijkheid is buitenschools leren in een internationaal bedrijf. De term ‘Business’ staat voor ondernemendheid en ondernemerschap in het algemeen. Er is gekozen voor de term ‘College’, omdat er in de tijd dat de leerling op het IBC zit, er zo min mogelijk klassieke schoolsituatie zal zijn: er zijn flexibele activiteiten in de vorm van buitenschools leren, lezingen, modules.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het IBC-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het IBC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.


 https://www.youtube.com/watch?v=YQDxMmPNC58&feature=youtu.be