VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Uniek Diploma 20-80learning®  en plusdocument

Indien een leerling zich goed inzet en leert van zijn ervaringen, ontvangt hij of zij na het volgen van 20-80learningonderwijs een mede door Economische Zaken en Klimaat ondertekend 20-80learning-diploma en een gepersonaliseerd plusdocument.


Ondertekenaars ministerie EZ

2010  - drs. M. Bergkamp, directeur-generaal ministerie Economische Zaken
2011  - 2013  drs. R. Zonneveld, directeur Innovatie ministerie Economische Zaken Landbouw en Innovatie.
2014  - 2017 drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken

2017  - heden drs. P.M. Waasdorp, directeur Ondernemerschap ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Pieter Waasdorp ondertekenaar

Pieter Waasdorp, EZ