VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Missie
Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet doelen stellen en altijd alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is zeker een ondernemend persoon, die zich dagelijks bewust  is van zijn klant en zijn product. Onderwijs = Ondernemen! Onderwijs mag nooit geheel dichtgetimmerd zijn, dat leidt namelijk tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Leny van der Ham- van Dijk)


 Visie - Voorsprong leren is kansen creëren.
Onderwijs is het fundament van de samenleving. Mensen zijn verantwoordelijk voor de samenleving. 20-80learning wil bewustwording van het belang van passende keuzes in dit kader. 20-80learning reageert op de neoliberalistische tijdgeest: vrijheid dient echter binnen elastische kaders te zijn. Door ruimte te geven aan extracurriculaire onderwijs genereert 20-80learning meer zelfbewustzijn bij de leerling en meer tevredenheid bij  de docent. De samenleving is gebaat bij een nieuwe generatie, die bewuste keuzes voor zichzelf en de ander kan maken. Mijn droom: mooi zou zijn om 20-80learning-onderwijs te bieden aan kansarme pubers waar dan ook.


Doel
20-80learning wil vo-leerlingen en -docenten motiveren en stimuleren om te komen tot persoonljke doelgerichtheid (metacognitie) en hen laten beseffen dat ontsaaiing (plezier) kansen biedt.


Onderbouwing hoofddoel - subdoelen

1. Betere aansluiting vo-mbo/hbo/wo
2. Betere leerhouding van de leerling
3. Uitdagender werkklimaat voor docent
4. Versterken van de talen
5. Personalisering van het onderwijsaanbod
6. Verbinding maken met de praktijk/ MKB/ real life