VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Geïnteresseerd in het concept?


Informatie

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u één of meer van de onderwijsvarianten op te nemen in uw onderwijsprogramma?

Wenst u deel uit te maken van een groeiende scholengroep, die co-creëert en die het concept 20-80learning wil borgen in zijn organisatie?

Neem dan contact op met het C4 20-80learning. Drs. H.M. (Leny) van der Ham informeert u snel en direct op uw locatie. Samen met u en uw medewerkers bekijkt zij de mogelijkheden voor uw school.


Contact

O C4 20-80learning

T 0633843766
E info@20-80learning.nl

L Kennedylaan 3, Andel
L Anjelierstraat 37, Wijk & Aalburg


Voordelen

C4 20-80learning helpt uw organisatie met een begeleidende coach, ontwikkelt lesmateriaal, biedt diploma's, heeft de focus op borging en ontwikkelt het concept permanent door.

C4 20-80learning zorgt voor een externe gedrevene, die uw interne gedrevenheid versterkt en die draagkracht optimaliseert. 

C4 20-80learning levert maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs.

20-80learning is geen minimalisering; het is een programma en een organisatiemodel voor het maatwerkdiploma anno 2017 - ..... 2080.

Members van C4 20-80learning zijn actief betrokken bij de doorontwikkelingen.

C4 20-80learning verzorgt netwerkmiddagen en vanaf 2017 - 2018 trainingen (lerarenregister) voor members.


Organisatie C4 20-80learning

Het C4 20-80learning bestaat uit een dynamisch team onderwijsmensen pur sang: innovators, coaches, schrijvers, team administratie.