VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

vwo 20-80learning

Het  BRC is de variant op 20-80learning voor het vwo. 
Er zjn twee hoofdlijnen: een Alpha Excellent of Bèta- Ecellent Line. Daarnaast is Development Line. Het BRC streeft naar een hoger leerrendement op de terreinen van alle profielen. B staat voor Business in de betekenis van bedrijfsleven. De leerling wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven als entrepreneur of intrapreneur. De B impliceert ook het internationale aspect. Het creatieve is onlosmakelijk verbonden aan ondernemenheid. R staat voor Research. De leerling wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op het wo. C staat voor College: deze term zinspeelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt en die de leerling uitdaagt om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. De term ‘College’ wordt ook gebruikt om de weg naar het hbo/wo te overbruggen.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma bij de afsluiting van het BRC-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het BRC op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.