VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

vmbo/mavo 20-80learning

20-80learning voor vmbo/ mavo is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vmbo/mavo-problematiek. Het biedt mogelijkheid tot personaliering,  differentiatie en maatwerk en genereert een betere doorstroming naar het mbo of havo. Het is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden.
Er zijn vijf varianten Business & Language, Art & Culture, Design & Technique, Health & Sport en Lifestyle & Science. Deze varianten passen bij de profielen en geven tevens de rode draad aan. Het doel is om de leerling uit te dagen om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. Zo biedt 20-80learning alle leerlingen de gelegenheid om hun onderwijs te personaliseren, hun talenten te ontplooien en de vaardigheden te verwerven, die ze in het vervolgonderwijs, in de maatschappij en bij het uitoefenen van een beroep nodig hebben. 
De invoering van 20-80learning zorgt ervoor dat het vmbo/ mavo een nog aantrekkelijker profiel krijgt.

De leerling ontvangt een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het VMBO/ MAVO 20-80learning programma.


Ministerie OCW en vo-raad bevestigen het concept 20-80learning

Grijp deze kans: de overgangsproblematek vo - mo/ ho is sinds 2008 een van de uitgangspunten van 20-80learning. Door de leerling een dag in de week in een andere setting meer in de praktijk te brengen wordt onderwijs voor alle partijen leuker. Door de leerling vroegtijdig  te laten wennen aan het mbo, verloopt de doorstroom soepeler. Vanuit het ministerie OCW is er in het sectorakkoord vastgelegd dat scholen een document aan hun leerlingen kunnen meegeven waarin de brede vorming van de leerling zichtbaar wordt gemaakt. Het 20-80learning-diploma omvat de delen algemene kennis vergroting en verdieping. Het mbo ontwikkelt nieuwe kwalificatiedossiers met daarin een prominente plaats voor loopbaanleren. Met 20-80learning werkt de leerlng anderhalf jaar expliciet aan zijn loopbaandossier.

Interesse? Vragen? Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u voor uw vmbo/ mavo een van de varianten of alle op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning.