VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Plannen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bevestigen het concept 20-80learning

20-80learning geeft antwoord

februari 2017 VMBO/ Mavo Business

Grijp deze kans: de overgangsproblematek vo - mo/ ho is sinds 2008 een van de uitgangspunten van 20-80learning. Dit concept heeft in zich: voorsprongleren is kansen creĆ«ren. Door de leerling een dag in de week in een andere setting meer in de praktijk te brengen wordt onderwijs voor alle partijen leuker. Door de leerling vroegtijdig  te laten wennen aan het mbo, verloopt de doorstroom soepeler. Het C4 20-80learning helpt uw school bij de implementatie, voorkomt ad hoc-beleid en borgt voor allen uitvoerbaar onderwijs.

Leerlingen worden gestimuleerd te leren in een krachtige leeromgeving, die hen de beste kansen biedt om hun talenten te ontplooien. Zij verwerven competenties die nu en straks bruikbaar zijn in leefsituatie, maatschappelijk verkeer en beroepsuitoefening. Het concept VMBO/ Mavo Business is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vmbo-problematiek. Het biedt mogelijkheid tot differentiatie, een betere doorstroming naar het mbo, een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden en het is een middel om de vmbo/ mavo-leerling een eigen benadering te geven. Het concept VMBO/ Mavo Business biedt het team de kans zich verder te professionaliseren, bovendien kan het een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Daarnaast is het VMBO/ Mavo Business inpasbaar in de vo-profileringstrend en veranderingen binnen het vmbo. Het VMBO/ Mavo Business is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en kennis in het onderwijsprogramma. Het doel is dat de ondernemerszin bij leerlingen wordt vergroot. Bovendien moet duidelijk worden dat ondernemerschap een aantrekkelijk carriĆØreperspectief is. VMBO/ Mavo Business is een progamma om de leerlingen de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontplooien en de vaardigheden te verwerven, die ze in het vervolgonderwijs, in de maatschappij en bij het uitoefenen van een beroep nodig hebben. Wat ook op de achtergrond meespeelt, is dat de invoering van een VMBO/ Mavo Business -opleiding ervoor zorgt dat het vmbo/ mavo een aantrekkelijker profiel krijgt. Dit kan ertoe leiden dat ouders en leerlingen eerder voor een bepaalde scholengemeenschap kiezen.

De leerling ontvangt een door het ministerie van EZ ondertekend diploma bij de afsluiting van het VMBO/ Mavo Business-programma.


Interesse. Vragen?

Bent u nieuwsgierig geworden en overweegt u het VMBO/ Mavo - Business op te nemen in uw onderwijsprogramma?
Neem dan contact op met het C4 20-80learning. T (06) 33843766.
Mevrouw drs. H.M. (Leny) van der Ham, C4 20-80learning, informeert u snel en direct op uw locatie. Samen met u en uw medewerkers bekijkt zij de mogelijkheden!