VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, IsportC, ISC, BRC en/ of VMBO Business.

Informatie:

drs. H.M.van der Ham- van Dijk directeur C4 20-80learning

T 06 33843766 

E info@20-80learning.nl  


Verloop traject oriëntatie - invoering 20-80learningconcept:

1. Docenten- en/ of managementteam ontdekt (ken) de voordelen en mogelijkheden van het 20-80learningconcept

2. C4 20-80learning houdt op locatie een informatieve bijeenkomst

3. Interne brainstorm

4. Potentiële 20-80learningschool bezoekt een 20-80learningschool: contact met de praktijk van IBC/ISC/ISportC/IAC/ BRC 2014/ VMBO Mavo Business-docenten en -leerlingen

5. College van Bestuur/ Locatiemanagement gaat over tot membership C4 20-80learning

6. Start het implementatietraject van 20 - 24 maanden

 

Membership impliceert:

merknaam IBC/ IAC/ ISC/ ISportC/ BRC/ VMBO Mavo Business mogen gebruiken bij juiste uitvoering

merknaam 20-80learning mogen gebruiken bij juiste uitvoering

erkenning en certificering mede ondertekend door ministerie van Economische Zaken  

landelijke uitstraling/ bekendheid

uniformiteit in foldermateriaal en andere ontwikkelingen 

membership C4 20-80learning: na de implementatiefase ontstaat membership, waarbij er jaarlijks 1 -2 visitaties zijn in verband met conceptbewaking

inlogcode ontvangen voor gebruik van nooit stilstaand 20-80learningmateriaal: op de site vindt u module-overzichten, stageboeken, hbo-coaching, buitenschoolsleren, brieven, opzet van aandeelhoudersvergaderingen, ideeën, syllabi: psychologie, MVO, communicatie, presenteren, RTTI, geluk, inleiding op handel, calculeren, personal branding, omgaan met tegenslagen, gezondheid, .......

180 uur coaching gedurende twee jaar

deelname jaarlijkse netwerkbijeenkomst 20-80learning

impliciete contacten met het ministerie van EZ en OCW, VO-Raad, hbo's, NL2025, politiek

 

Aanschaf impliceert ook voldoen aan de voorwaarden:

meedoen aan de landelijke uitstraling: uniformiteit in folder en overige materialen

leerling krijgt de kans om gedurende minimaal 1 1/2 jaar 20-80principe te volgen: 1 dag per week anders leren 

eigen onderneming starten of opdrachten binnen/ voor een onderneming uitvoeren

21the skills triggeren

module mbo hbo wo

gastdocenten

stage lopen

buitenschools leren

internationale contacten

psychologie, metacognitie, filosofie, ondernemendheid, etiquette, maatschappelijk verantwoord ondernemen, presenteren, communicatie, research. besliskunde, competentiegerichtheid, global knowlegde, ontwerp: voorsprong leren 

creativiteit van team ondernemend en personaliserend gebruiken