VO-scholen in Nederland maken een vuist en gaan voor 20-80learning: ontsaaiend, personaliserend en ondernemend onderwijs, dat de leerling en de docent op een (nog) hoger niveau krijgt. Members van het C4 20-80learning vinden op de interne site uitgebreide en permanent in beweging zijnde informatie: modules, lesmateriaal, etc. voor IBC, IAC, ISportC, ISC, BRC en VMBO/MAVO Business.

Contact 

Maak een afspraak met Leny van der Ham- van Dijk (founder & directeur C4 20-80learning)

T 06 33843766 

E info@20-80learning.nl  


Verloop traject oriëntatie - invoering 20-80learningconcept

1. Docenten- en/ of managementteam ontdekt (ken) de voordelen en mogelijkheden van het 20-80learningconcept

2. C4 20-80learning houdt op locatie een informatieve bijeenkomst

3. Potentiële 20-80learningschool bezoekt een 20-80learningschool

4. College van Bestuur/ Locatiemanagement gaat over tot membership C4 20-80learning

5. Start het implementatietraject


Membership impliceert

merknaam 20-80learning en IBC/ IAC/ ISC/ ISportC/ BRC/ VMBO MAVO Business mogen gebruiken bij juiste uitvoering

certificering mede ondertekend door ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

landelijke uitstraling/ bekendheid

uniformiteit in foldermateriaal en andere ontwikkelingen 

jaarlijks 1 -2 visitaties

inlogcode voor sitegebruik van nooit stilstaand 20-80learningmateriaal

intensieve begeleiding gedurende eerste twee jaar

deelname jaarlijkse netwerkbijeenkomst(en) 20-80learning

impliciete contacten met het ministerie van EZ en OCW, VO-Raad, hbo's, NL2025, politiek