20-80learning:
sinds 2008 op vmbo/mavo/havo/vwo!

Voorsprongleren is kansen creëren!
Uw leerling personaliseert een deel van zijn/ haar onderwijs.
Uw leerling krijgt praktijkgericht en buitenschools onderwijs in:
zes varianten havo – vwo – gymnasium
vijf varianten vmbo – mavo

20-80learning heeft een doorlopende leerlijn dankzij 20-80juniorlearning in de onderbouw.

Wij helpen u graag met UW Nieuwe Leerweg 2024 en met UW havo/vwoP:
20-80practicelearning voor vmbo/mavo/havo/vwo is namelijk LOB- & praktijkgericht.

Lees verder

VO-SCHOLEN

MBO's, HBO'S EN UNIVERSITEITEN

20-80learning
maakt onderwijs nóg leuker

20-80learning ® eert het traditionele van ons onderwijs en heeft respect voor de inbreng van de docent. We zijn dynamisch en timmeren het onderwijs niet dicht. We groeien mee met vernieuwingen: praktijkonderwijs, buitenschools leren, hybrid learning, flex-onderwijs. 20-80learning betekent ook de structurele samenwerking met MKB, instanties en vervolgopleidingen.

20-80learning maakt onderwijs nóg waardevoller en interessanter!

20-80learning ® is een ‘registered trademark’. 20-80learning is ingeschreven in het merkenregister en daarmee dus geregistreerd.
20-80learning als vernieuwend onderwijsconcept behoort tot het intellectueel eigendomsrecht van onze organisatie (IE-recht)
en is vastgelegd bij het BIOP, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

20-80learning:
is extracurricular learning: op school, online, buitenschool;
is uw praktijkdeel in De Nieuwe Leerweg,
is uw praktijkdeel in uw opleidingen,
brengt uw vo-leerlingen bewezen op voorsprong:
91% van alle 20-80learners valt niet uit op het hbo en 95% doet het prima op het mbo!

20-80learning blijft met uw school meedenken!