Voorsprong leren is
kansen creëren

C4 20-80learning: hét center, dat uw school blijvend helpt
en met u meedenkt!
20-80learning is uitdagend onderwijs
20-80learning personaliseert het onderwijs
en brengt uw vo-leerlingen bewezen op voorsprong:
91% van alle 20-80learners valt niet uit op het hbo!

Lees verder

20-80learning
maakt onderwijs nóg leuker

is voor echt elke school uitvoerbaar

eert het traditionele en geeft ruimte aan vernieuwing

brengt uw leerling bewezen op voorsprong

Kortom: 20-80learning geeft uw school veel kansen

20-80learning in bedrijf

VO-SCHOLEN

MBO's, HBO'S EN UNIVERSITEITEN

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit zijn reguliere opleiding in 80% van de tijd doet. In de overige 20% staan ontsaaiing en doelgerichtheid centraal. Vrijheid, vorming, motivatie en real life zijn de pijlers hieronder.

Lees verder

20-80learning personaliseert het onderwijs
voor alle leerlingen en docenten
20-80learning behoudt het goede van ons Nederlands onderwijssysteem
20-80learning voegt wel toe om nog mooier onderwijs te maken voor IEDEREEN

20-80learning richt zich op alle vo-leerlingen

Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat automatisme (met gevaar op saaiheid) niet mag. Onderwijs mag nooit dichtgetimmerd zijn; dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. 20-80learning werkt binnen de vrijheid van elastische kaders, waardoor zowel de docent als de leerling kansen kunnen pakken voor hun creativiteit, waardoor ze blij en trots worden. (Van der Ham- van Dijk)

Lees verder