Voorsprong leren is
kansen creëren

C4 20-80learning:
hét center, dat blijvend met uw school meedenkt!
20-80learning is practice learning
20-80learning is personalisering van het VO-onderwijs
en brengt uw vo-leerlingen bewezen op voorsprong:
91% van alle 20-80learners valt niet uit op het hbo en 95% doet het prima op het mbo!
20-80learning is uw praktijkdeel in De Nieuwe Leerweg.

Lees verder

20-80learning in bedrijf

VO-SCHOLEN

MBO's, HBO'S EN UNIVERSITEITEN

20-80learning houdt in dat een leerling in de puberteit zijn reguliere opleiding in 80% van de tijd doet. In de overige 20% staan ontsaaiing en doelgerichtheid centraal. Vrijheid, vorming, motivatie en real life zijn de pijlers hieronder.

EN NA HET VO-ONDERWIJS? U als mbo-hbo-wo onderwijs kunt kiezen voor een doorlopende leerlijn vo-mbo/hbo/wo in samenwerking met het MKB:
Going4Success heet de voortzetting van 20-80learning op het mbo-/hbo-/wo: Going4Successwerkstudenten worden gekoppeld aan bedrijven voor een dag(deel) per week.
De student doet betaald werk op mbo/hbo/wo-denkniveau. De student en het bedrijf worden begeleid door een G4Successcoach.
www.C4L-E.nl

Lees verder

20-80learning maakt onderwijs nóg leuker

20-80learning is een brede leerweg
en is  voor elke school uitvoerbaar

eert het traditionele van ons onderwijs

behoudt de cultuur van uw school

heeft respect voor de inbreng van de docent

is dynamisch en groeit mee in vernieuwingen

helpt uw school helpen om nog excellenter te zijn:
Juryrapport+Excellente+Scholen+2019+Mondial+College+havo

Kortom: 20-80learning geeft uw school, uw leerling en onze maatschappij veel kansen

20-80learning personaliseert het onderwijs
voor alle leerlingen en docenten

20-80learning richt zich op alle vo-leerlingen

Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat automatisme (met gevaar op saaiheid) niet mag.
Onderwijs mag nooit dichtgetimmerd zijn; dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien.
20-80learning werkt binnen de vrijheid van elastische kaders, waardoor zowel de docent als de leerling
kansen kunnen pakken voor hun creativiteit, waarvan ze blij en trots worden. (Van der Ham- van Dijk)

Lees verder