20-80learning:
als extracurriculair deel
op alle niveaus vo-onderwijs

20-80learning:
als vak/ PGP
op havo

Voorsprongleren is kansen creëren!
Praktijkgerichtheid is onze doorlopende leerlijn:
onderbouw:
20-80juniorlearning
bovenbouw:
havo – vwo – gymnasium: zes varianten
vmbo – mavo: vijf varianten

Wij helpen u graag met
de implementatie en uitvoering
van uw 20-80learningvariant!

Lees verder

VO-SCHOLEN

MBO's, HBO'S EN UNIVERSITEITEN

20-80learning sinds 2008
maakt onderwijs nóg leuker

20-80learning ® eert het traditionele van ons onderwijs en heeft respect voor de inbreng van de docent. We zijn dynamisch en timmeren het onderwijs niet dicht. We groeien mee met vernieuwingen: praktijkonderwijs/ PGP's, buitenschools leren, hybrid learning, flex-onderwijs. 20-80learning betekent ook de structurele samenwerking met MKB, instanties en vervolgopleidingen.

20-80learning maakt onderwijs nóg waardevoller en interessanter!

20-80learning ® is een ‘registered trademark’. 20-80learning is ingeschreven in het merkenregister en daarmee dus geregistreerd.
20-80learning als vernieuwend onderwijsconcept behoort tot het intellectueel eigendomsrecht van onze organisatie (IE-recht)
en is vastgelegd bij het BIOP, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

20-80learning:
kan extracurriculair ondersteunend voor en naast het PTA: op school, online, buitenschools;
kan curriculair als PGP en dus als (deel)vak voor uw Vwo/HavoP of uw Nieuwe Leerweg;
is uw praktijkdeel in uw opleidingen;
brengt uw vo-leerlingen bewezen op voorsprong:
91% van alle 20-80learners valt niet uit op het hbo en 95% doet het prima op het mbo!

20-80learning blijft met uw school meedenken!