Membership


Members van het C4 20-80learning ontvangen:

 • blijvende, persoonlijke begeleiding door een ervaren  20-80learningcoach
 • dynamische content: o.a. jaarlijks aangevuld lesmateriaal in de vorm van lesboeken en ondersteunende materialen
 • netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, regiobijeenkomsten
 • ondersteuning bij contacten met mbo – hbo – wo
 • certificaten onderbouw en diploma’s bovenbouw met plusdocumenten mede ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • naamsbekendheid in Nederland
 • inlogcode voor het inlogdeel van de 20-80learningsite met zeer veel lesmateriaal
 • gebruiksrecht van het merk 20-80learning®©,
 • gebruiksrecht van de merken IBC IAC ISC ISportC ITC IHC BRC
  VMBO/MAVO: Business & Language, Art & Culture, Design & Technology, Health & Care, Leisure  & Lifestyle ®©
 • ondersteuning bij invoering 20-80learning als 7e of 8ste vak (PGP):
  inclusief PGP gerichte lesmaterialen en de basis-
  PTA’s PGP Maatschappij en Techniek
 • Graag werken we samen met u aan een blijvende, co-creatieve onderwijsbeweging  in Nederland.

Komt u onze scholengroep versterken? Nu beslissen, betekent kunnen starten als 20-80learningschool in september 2024 of in september 2025.
Neem snel contact op met ons en wij informeren u op uw locatie over de mogelijkheden voor uw school: info@20-80learning.nl

Het concept 20-80learning biedt:

20-80learning geeft uw school het middel om naast of in uw reguliere onderwijs structureel vernieuwend en nooit dichtgetimmerd onderwijs uit te proberen en te geven. Er is permanente doorontwikkeling van dit nooit dichtgetimmerde onderwijsconcept.
Met 20-80learning haalt u in school voor alle leerlingen en docenten in alle niveaus en leerjaren:

 • verrijking en verdieping van de reguliere vakken/ ondersteuning van het PTA
 • praktijk en LOB = 20-80learning is een gerealiseerd en bewezen praktijkgericht programma:
  a. uitvoerbaar extracurriculair naast een van de profielen op alle vo-afdelingen
  b. of uitvoerbaar curriculair als 7e of 8ste vak op de havo
 • heel veel online en te downloaden, uniek lesmateriaal en overige ondersteuning
 • PTA’s: Praktijkgericht Programma  Maatschappij en Techniek
 • nog meer enthousiasme – energie bij docent en leerling
 • innovatie – beweging – out of the box-denken en -werken
 • de leerling nog meer in beeld: tijd – maatwerk – coaching
 • eigen netwerk buiten het onderwijs
 • 20-80learningcertificaat,  -diploma en -plusdocument
 • een unieke scholengroep: samen maken we het concept nog sterker

Voordelen als 20-80learning school:

Als 20-80learningschool geniet u regionale en landelijke bekendheid: de VO-Raad, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van EZ en Klimaat, de politiek en de Inspectie VO-Onderwijs kennen het concept vanaf 2008 en staan achter de mogelijkheden en de uitvoering van deze onderwijsvernieuwing. Het C4 20-80learning heeft regelmatig contact met bovengenoemde instanties.

 • u laat een frisse wind waaien in uw onderwijs
 • u heeft gepersonaliseerd onderwijs in uw school
 • u heeft praktijk- en ervaringsgericht onderwijs in uw school
 • u kunt in uw havo 20-80learningals 7e of 8ste vak aanbieden
 • u genereert bewezen betere aansluiting op vervolgonderwijs
 • u hebt een duidelijke en unieke positie in uw regio
 • u hoort bij een groeiende scholengroep
 • u brengt uw leerling op voorsprong

Voordelen als 20-80learning leerling:

 • jij krijgt ontsaaiend = uitdagend onderwijs en komt op voorsprong
 • jij kunt op de havo (als de school die mogelijkheid aanbiedt) 20-80learning als 7e of 8ste vak inzetten.
 • jij personaliseert je opleiding en leert praktijk- en ervaringsgericht
 • jij hebt ècht minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo:
  a. je leert: communiceren, samenwerken, presenteren, onderzoeken, ontwikkelingspsychologie, etc.;b. je loopt stages en je loopt mee op het mbo, hbo, wo;c. je ontmoet veel mensen buiten de school, waardoor:
  1. je jezelf beter leert kennen;
  2. je meer inzicht in de samenleving krijgt;
  3. je beter weet wat jij wil in en met  je leven.d. je krijgt ruimte om creatief en ondernemend te denken en zo weerbaarder te zijn:
  je doet onderzoek voor je PWS, je krijgt filosofie waarbij je nadenkt over geld, geluk, tegenslagen, etc.

Dat jij je kansen als 20-80learner vergroot, blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken:
Slechts 16% van de havisten haalt in een keer het traject 4 – 5 havo tot en met hbo4.
Ex-20-80learners vertonen significant minder dropout-gedrag.
Uiteraard zullen er nog meer factoren zijn, die daarbij een rol spelen; maar toch is het een mooie bijvangst!

Uit het onderzoek in 2013 – 2014 bleek slechts 12 % uitval op het hbo onder ex-20-80learners te zijn.
Uit het onderzoek in 2016 – 2017 bleek er slechts 9% uitval op het hbo onder ex-20-80learners te zijn.