Membership

  


Members van het C4 20-80learning ontvangen:

 • blijvende, persoonlijke begeleiding door een ervaren  20-80learningcoach
 • dynamische content: o.a. jaarlijks aangevuld lesmateriaal in de vorm van lesboeken
 • netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, regiobijeenkomsten
 • ondersteuning bij contacten met mbo – hbo – wo
 • certificaten onderbouw en diploma’s bovenbouw met plusdocumenten mede ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • naamsbekendheid in Nederland
 • inlogcode voor het inlogdeel van de 20-80learningsite met veel lesmateriaal
 • gebruiksrecht van het merk 20-80learning®©,
 • gebruiksrecht van de merken IBC IAC ISC ISportC ITC IHC BRC
  VMBO/MAVO Business & Language, Art & Culture, Design & Technology, Health & Care, Leisure  & Lifestyle ®©
 • Graag werken we samen met u aan een blijvende, co-creatieve onderwijsbeweging  in Nederland.

Komt u onze scholengroep versterken? Nu beslissen, betekent kunnen starten in september 2024.
Neem contact op met ons: info@20-80learning.nl

Membership C4 20-80learning biedt:

20-80learning geeft uw school het middel om naast of in uw reguliere onderwijs structureel vernieuwend onderwijs uit te proberen en te geven.
Er is permanente doorontwikkeling van dit nooit dichtgetimmerde onderwijsconcept. Met 20-80learning haalt u in school voor alle niveaus:

 • verrijking en verdieping van de reguliere vakken/ PTA
 • vraaggericht onderwijs – maatwerk – coaching – certificaat – diploma – plusdocument
 • praktijk en LOB = een doordacht en bewezen praktijkgericht programma extracurriculair of als vak
 • heel veel lesmateriaal
 • nog meer enthousiasme – energie bij docent en leerling
 • innovatie – beweging
 • out of the box – denken en werken
 • eigen netwerk buiten het onderwijs
 • een unieke scholengroep: samen maken we het concept nog sterker

Voordelen als 20-80learning school:

Als 20-80learningschool geniet u regionale en landelijke bekendheid: de VO-Raad, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van EZ en Klimaat, de politiek en de Inspectie VO-Onderwijs staan achter deze onderwijsvernieuwing. Het C4 20-80learning heeft regelmatig contact met bovengenoemde instanties.

 • u laat een frisse wind waaien in uw onderwijs
 • u heeft gepersonaliseerd onderwijs in uw school
 • u heeft praktijkgericht onderwijs in uw school
 • u anticipeert op onderwijseisen zoals de Nieuwe Leerweg en PGP’s
 • u genereert bewezen betere aansluiting op vervolgonderwijs
 • u hebt een duidelijke en unieke positie in uw regio
 • u hoort bij een groeiende scholengroep
 • u brengt uw leerling op voorsprong

Voordelen als 20-80learning leerling:

 • jij krijgt ontsaaiend onderwijs en komt op voorsprong
 • jij personaliseert je opleiding en leert praktijkgericht
 • jij hebt ècht minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo.

Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken:
Slechts 16% van de havisten haalt in een keer het traject 4 – 5 havo tot en met hbo4. Ex-20-80learners vertonen significant minder dropoutgedrag.

Uit het eerste onderzoek in 2013 – 2014 bleek slechts 12 % uitval of vertraging op het hbo. Uit het tweede onderzoek in 2016 – 2017 bleek er slechts 9% uitval op het hbo onder ex-20-80learners te zijn.