Membership

  


Members van het C4 20-80learning ontvangen:

 • blijvende, persoonlijke begeleiding door een C4 20-80learningcoach
 • dynamische content: o.a. lesmateriaal in de vorm van readers
 • netwerkbijeenkomsten
 • ondersteuning bij contacten met mbo – hbo – wo
 • diploma’s en plusdocumenten 20-80learning mede ondertekend door ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • regionale uniciteit en naamsbekendheid in Nederland
 • inlogcode voor het inlogdeel van de 20-80learningsite
 • gebruiksrecht van het merk 20-80learning®©,
 • gebruiksrecht van de merken IBC IAC ISC ISportC BRC
  VMBO/MAVO Business & Language, Art & Culture, Design & Technique, Health & Sport, Lifestyle & Science ®©
 • participatie aan onafhankelijk onderzoek naar welbevinden en doorstroomcijfers van ex-20-80learners

Graag werken we samen met u aan een blijvende, co-creatieve onderwijsbeweging  in Nederland.

Membership C4 20-80learning biedt:

20-80learning geeft uw school het middel om naast het reguliere onderwijs structureel vernieuwend onderwijs uit te proberen en te geven. Er is permanente doorontwikkeling van het concept. Met 20-80learning haalt u in school voor alle niveaus:

 • gepersonaliseerd onderwijs – maatwerk – plusdocument
 • innovatie – beweging
 • out of the box – denken en werken
 • eigen netwerk buiten het onderwijs

Voordelen als 20-80learning school:

Als 20-80learningschool geniet u regionale en landelijke bekendheid: de VO-Raad, de Vereniging Hogescholen, de ministerie van EZ en Klimaat, de politiek en de Inspectie VO-Onderwijs staan achter deze onderwijsvernieuwing.Het C4 20-80learning heeft regelmatig contact met bovengenoemde instanties.

 • u laat een frisse wind waaien in uw onderwijs
 • u heeft gepersonaliseerd onderwijs in uw school
 • u genereert bewezen betere aansluiting op vervolgonderwijs
 • u hebt een unieke positie in uw regio
 • u hoort bij een groeiende scholengroep
 • u brengt uw leerling op voorsprong

Voordelen als 20-80learning leerling:

 • jij krijgt ontsaaiend onderwijs en komt op voorsprong
 • jij personaliseert je opleiding en leert praktijkgericht
 • jij hebt ècht minder kans op uitval op het mbo, hbo en wo.

Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken:
Slechts 16% van de havisten haalt in een keer het traject 4 – 5 havo tot en met hbo4. Ex-20-80learners vertonen significant minder dropoutgedrag. Iedere twee/ drie jaar worden de doorstroom mbo-hbo-wo en de tevredenheid bekeken door een onafhankelijk bureau.

Uit het eerste onderzoek in 2013 – 2014 bleek slechts 12 % uitval of vertraging op het hbo. Uit het tweede onderzoek in 2016 – 2017 was het antwoord op de vraag: ‘Doe je op dit moment nog steeds dezelfde economische opleiding als waarmee je bent gestart; oftewel heb je studievertraging opgelopen?’