Over ons

Organisatie
C4 20-80learning

Leny van der Ham bedacht het 20-80learningconcept in 2008. Zij is directeur/ founder van het Center for 20-80learning: een groeiende groep onderwijsmensen bestaande uit vo-scholen, projectleiders, coaches, schrijvers, team administratie en een juridisch adviseur.

Aanleiding voor 20-80learning

Pubers ervaren school als saai of in hun idee te weinig uitdagend. School is beslist niet saai, maar zij ervaren dat zo. Docenten geven aan vaak tijdgebrek te hebben door de druk van het CE-curriculum. Daarnaast moet een puber/ adolescent in onze (neo-liberalistische) maatschappij zelf grote carrièrebeslissingen nemen in de ontwikkelingsfases puberteit en adolescentie, waarin metacognitie nog niet geheel ontwikkeld is.
Keuzestress, burn-outs, onderpresteren en schooluitval kunnen hiervan het gevolg zijn.

Succes van
20-80learning

Door ons bewezen concept 20-80learning krijgen de docent en de leerling meer  bewegingsvrijheid. Doceren en leren zijn dan nóg leuker.

Het unieke logo 20-80learning ©®

Het logo is een geregistreerd merk en is intellectueel eigendom van het C4 20-80learning. De kleur aubergine (rood en blauw) symboliseert de door de overheid aangegeven kaders, waarbinnen men daadkrachtig werkt. De kleur oranje (rood en geel) impliceert dat men ook creatief moet zijn. De 20 staat niet in een kader, maar staat wel in verbinding met de 80. De vrijheid, die de docent en de leerling ontvangt door binnen elastische kaders te werken, genereert creativiteit: ontsaaiing = utdaging, persoonsontwikkeling, hogere prestaties, ondernemendheid, researchvaardigheden en profiel gerelateerde onderwerpen krijgen daardoor meer kansen.

Marianne Vos over 20-80learning:

Missie en Visie

Onderwijs is het fundament van de samenleving. Alle mensen zijn verantwoordelijk voor de samenleving. 20-80learning wil bewustwording van het belang van passende keuzes in dit kader. 20-80learning reageert op de neo-liberalistische tijdgeest: vrijheid dient echter binnen elastische kaders te zijn. Door de ruimte, die ons concept sinds 2008 geeft in het extra curriculaire deel aan het bestaande onderwijs, genereert 20-80learning meer zelfbewustzijn bij de leerling en meer tevredenheid bij de docent. De samenleving is gebaat bij een nieuwe generatie, die bewuste keuzes voor zichzelf en voor de ander kan maken.
Mijn droom: mooi zou zijn om 20-80learning-onderwijs te bieden aan kansarme pubers waar dan ook ter wereld.

Doel

Het hoofddoel van 20-80learning is dat de leerling zich bewust wordt van zijn competenties en zijn persoonlijke drive. 20-80learning wil door ontsaaiend, personaliserend, creatief, ondernemend, praktijk- en ontwikkelingsgericht, nooit dichtgetimmerd onderwijs vo-leerlingen en -docenten motiveren en stimuleren om te komen tot persoonlijke doelgerichtheid (metacognitie) en ontsaaiing (plezier), waardoor hogere (leer-)prestaties en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs volgen.

Onderbouwing hoofddoel – subdoelen

  1. Betere aansluiting vo-mbo/hbo/wo/carrière
  2. Betere leerhouding van de leerling
  3. Nog uitdagender werkklimaat voor docent
  4. Versterking van de talen
  5. Personalisering van het onderwijsaanbod
  6. Verbinding maken met het MKB/ Real Life
  7. Focus op persoonlijkheidsontwikkeling als individu en als wereldburger
  8. Praktijkgericht en -ervaren leren