Over ons

Organisatie
C4 20-80learning

Leny van der Ham bedacht het 20-80learningconcept in 2008. Zij is directeur van het C4 20-80learning, een groeiende groep onderwijsmensen bestaande uit scholen, projectleiders, coaches, schrijvers, team administratie en een juridisch adviseur.

Aanleiding voor 20-80learning

Pubers ervaren school als saai. Docenten geven aan tijdgebrek te hebben door de druk van het CE- curriculum. Daanaast moet een puber/ adolescent in onze (neoliberalistische) maatschappij zelf grote carièrebeslissingen nemen in de ontwikkelingsfase, waarin metacognitie nog onderontwikkeld is. Keuzestress, burnouts, onderpresteren en schooluitval kunnen hiervan het gevolg zijn.

Succes van
20-80learning

Door een dag per week extracurriculair onderwijs te geven krijgen de docent en de leerling meer  bewegingsvrijheid. Doceren en leren zijn dan nóg leuker.

Het unieke logo ©®

Het logo is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van het C4 20-80learning. De kleur aubergine (rood en blauw) symboliseert de door de overheid aangegeven kaders, waarbinnen men daadkrachtig werkt. De kleur oranje (rood en geel) impliceert dat men ook creatief moet zijn. De 20 staat niet in een kader, maar staat wel in verbinding met de 80. De vrijheid, die de docent en de leerling ontvangt door binnen elastische kaders te werken, genereert creativiteit: ontsaaiing, persoonsontwikkeling, hogere prestaties, ondernemendheid, researchvaardigheden en profiel gerelateerde onderwerpen krijgen kansen.

Marianne Vos over 20-80learning:

Missie en Visie

Onderwijs is het fundament van de samenleving. Alle mensen zijn verantwoordelijk voor de samenleving. 20-80learning wil bewustwording van het belang van passende keuzes in dit kader. 20-80learning reageert op de neoliberalistische tijdgeest: vrijheid dient echter binnen elastische kaders te zijn. Door ruimte te geven aan extracurriculaire onderwijs genereert 20-80learning meer zelfbewustzijn bij de leerling en meer tevredenheid bij de docent. De samenleving is gebaat bij een nieuwe generatie, die bewuste keuzes voor zichzelf en de ander kan maken.
Mijn droom: mooi zou zijn om 20-80learning-onderwijs te bieden aan kansarme pubers waar dan ook.

Doel

Het hoofddoel is dat de leerling zich bewust wordt van zijn competenties en zijn persoonlijke drive. 20-80learning wil door ontsaaiend, personaliserend, creatief, ondernemend, toepassings- en ontwikkelingsgericht, nooit dichtgetimmerd onderwijs vo-leerlingen en vo-docenten motiveren en stimuleren om te komen tot persoonljke doelgerichtheid (metacognitie) en ontsaaiing (plezier), waardoor hogere (leer-)prestaties en een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs volgen.

Onderbouwing hoofddoel – subdoelen

  1. Betere aansluiting vo-mbo/hbo/wo
  2. Betere leerhouding van de leerling
  3. Uitdagender werkklimaat voor docent
  4. Versterken van de talen
  5. Personalisering van het onderwijsaanbod
  6. Verbinding maken met het MKB/ Real Life