HAVO/ VWO Bovenbouw

Havo/ Vwo bovenbouw

20-80learning is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vo-problematiek betreft motivatie en aansluitingsproblematiek hbo/wo. Het concept biedt mogelijkheid tot daadwerkelijke personalisering in een persoonlijke leerroute,  tot praktijkgericht onderwijs, tot differentiatie en maatwerk. 20-80learning genereert een bewezen betere doorstroming naar het hbo of wo. Het concept is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, nog krachtiger leeromgevingen te bieden. Het is een middel om de vo-leerling een eigen benadering aan zijn of haar onderwijs te laten geven.
Voor de havo/ vwo zijn er zes varianten. Alle zijn uitwerking van de visie van het concept 20-80learning.
‘International’ wordt gebruikt in verband met de extra aandacht voor moderne vreemde talen en culturen binnen de reguliere opleiding.
Daarnaast vestigt deze term de aandacht op het wereldburgerschap. De termen ‘Art, Business, Science, Health, Technology en Sport’ geven de rode draad van de variant aan.  Tevens versterken deze termen de doelstelling van 20-80learning om de leerling uit te dagen en om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing = uitdaging.
De term ‘College’ wordt gebruikt om de weg naar het hbo of wo te overbruggen. De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het deze programma’s.