HAVO bovenbouw

Havo bovenbouw

20-80learning voor havo is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de havo-problematiek. Het concept biedt mogelijkheid tot personalisering,  differentiatie en maatwerk en genereert een bewezen betere doorstroming naar het hbo of vwo. Het is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, nog krachtiger leeromgevingen te bieden. Het is een middel om de havo-leerling een eigen benadering aan zijn of haar onderwijs te laten geven Voor de havo zijn er vijf varianten. Alle zijn uitwerking van de visie van het concept 20-80learning‘International’ wordt gebruikt in verband met de extra aandacht voor moderne vreemde talen en culturen binnen de reguliere opleiding. Daarnaast vestigt deze term de aandacht op het wereldburgerschap. De termen ‘Art, Business, Science, Technical en Sport’ geven de rode draad van de variant aan.  Tevens versterken deze termen de doelstelling van 20-80learning om de leerling uit te dagen en om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing = uitdaging.
De term ‘College’ wordt gebruikt om de weg naar het hbo of vwo te overbruggen. De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het deze programma’s.