Onderbouw

20-80learning from the start

Bouw 20-80learning op vanaf de onderbouw. Het C4 20-80learning helpt u blijvend en levert een coach en dynamische content in de vorm van  praktijkboeken voor de onderbouw.

Onderbouw met de schoolbrede visie van  20-80learning biedt veel kansen voor docent en leerling en bereidt voor op een nog sterkere bovenbouw.
U kunt werken met leerlijnen richting de bovenbouw. U voert vanuit de onderbouw in meer of mindere mate geleidelijk 20-80learning in. Leerlingen krijgen een goede basis in 80% van de tijd. In de resterende 20% zijn keuzes mogelijk, opdat de leerling meer en minder tijd kan besteden voor onderdelen waarin hij sterker of minder sterk is. Een keuze kan bijvoorbeeld gemaakt worden voor RT, stuco (studie en coaching), masterclasses, profiellijnen.
20-80learning betekent meer dan de verhouding in het leeraanbod. De focus blijft altijd op de uitgangspunten:
ontsaaien (=uitdagen) & doelgerichtheid:

gevormd door vrijheid, real life, motivatie en vorming