Onderbouw – 20-80juniorlearning

 

 

 

 

 

 

Bouw 20-80learning op vanaf de onderbouw. Het C4 20-80learning helpt u blijvend en levert een coach en dynamische content in de vorm van  praktijkboeken voor de onderbouw.
Een onderbouw met de schoolbrede visie van 20-80learning biedt veel kansen voor docent en leerling en bereidt voor op een nog sterkere bovenbouw.
U kunt daadwerkelijk werken met leerlijnen richting de bovenbouw. U voert vanuit de onderbouw in meer of mindere mate 20-80learning in. 
En zo heeft u een echte doorlopende leerlijn in uw school: de leerlingen ontvangen in de onderbouw het 20-80juniorlearning certificaat met plusdocument en in de bovenbouw 
ontvangen zij het 20-80learning diploma met plusdocument.

20-80juniorlearning betekent meer dan de verhouding in het leeraanbod. De focus is ook in de onderbouw gericht op de uitgangspunten van 20-80learning:
ontsaaien (= uitdagen) & doelgerichtheid: onderbouwd door vrijheid, real life, motivatie en vorming