VWO bovenbouw

vwo bovenbouw

Het  BRC is de variant op 20-80learning voor alleen het vwo/ gymnasium. Er zijn twee hoofdlijnen: Alfa Line en Bèta Line. Daarnaast is er de Development Line. Het BRC streeft naar een hoger leerrendement op de terreinen van alle profielen. B staat voor Business in de betekenis van bedrijfsleven en samenleving. De leerling wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven als entrepreneur of intrapreneur. De B impliceert ook het internationale aspect. Het creatieve is onlosmakelijk verbonden aan ondernemenheid. R staat voor Research. De leerling wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op het wo. C staat voor College: deze term zinspeelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt en die de leerling uitdaagt om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing/ uitdaging. De term ‘College’ wordt ook gebruikt om de eventuele kloof vo-hbo/wo te overbruggen.

Vwo-leerlingen kunnen ook kiezen voor IAC, IBC, IHC, ISportC, ISC of ITC.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het 20-80learning-programma.