VWO bovenbouw

vwo bovenbouw

Het  BRC is de variant op 20-80learning voor alleen het vwo/ gymnasium. Er zijn twee hoofdlijnen: Alfa Line en Bèta Line. Daarnaast is er de Development Line. Het BRC streeft naar een hoger leerrendement op de terreinen van alle profielen. B staat voor Business in de betekenis van bedrijfsleven en samenleving. De leerling wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven als entrepreneur of intrapreneur. De B impliceert ook het internationale aspect. Het creatieve is onlosmakelijk verbonden aan ondernemenheid. R staat voor Research. De leerling wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op het wo. C staat voor College: deze term zinspeelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt en die de leerling uitdaagt om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing/ uitdaging. De term ‘College’ wordt ook gebruikt om de eventuele kloof vo-hbo/wo te overbruggen.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het BRC-programma.