VMBO / MAVO Bovenbouw

Sinds 2008
vmbo / mavo bovenbouw

20-80learning voor vmbo/ mavo is een onderwijsconcept en geeft een antwoord op de vmbo/mavo-problematiek. 20-80learning biedt mogelijkheid tot personalisering,  praktijkgerichtheid, differentiatie en maatwerk. Het programma genereert een nog betere doorstroming naar het mbo of havo. Het is een middel tot stimulans van de onderpresteerder. Het biedt de docent en de leerling om andere, krachtiger leeromgevingen te ervaren.
De vmbo/ mavo heeft een slag te maken in het praktijkdeel, de mbo-component en de symbiose met het werkveld. 20-80learning doet dit reeds 14 jaar.

Er zijn vijf varianten Business & Language, Art & Culture, Design & Technology, Health & Care en Leisure & Lifestyle. Deze termen geven de rode draad van de variant aan. Tevens is het doel om de leerling uit te dagen om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing/ uitdaging. Zo biedt 20-80learning de leerlingen de gelegenheid om hun onderwijs deels te personaliseren, hun talenten te ontplooien en de vaardigheden te verwerven, die ze in het vervolgonderwijs, in de maatschappij en bij het uitoefenen van een beroep nodig hebben. De invoering van 20-80learning zorgt ervoor dat het vmbo/ mavo een nog aantrekkelijker profiel krijgt.

De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het VMBO/ MAVO 20-80learning programma.