VMBO / MAVO bovenbouw

vmbo / mavo bovenbouw

20-80learning voor vmbo/ mavo is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vmbo/mavo-problematiek. Het biedt mogelijkheid tot personaliering,  differentiatie en maatwerk en genereert een betere doorstroming naar het mbo of havo. Het is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, krachtiger leeromgevingen te bieden.
Er zijn vijf varianten Business & Language, Art & Culture, Design & Technique, Health & Sport en Lifestyle & Science. Deze termen geven de rode draad van de variant aan. Tevens is het doel om de leerling uit te dagen om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing. Zo biedt 20-80learning de leerlingen de gelegenheid om hun onderwijs te personaliseren, hun talenten te ontplooien en de vaardigheden te verwerven, die ze in het vervolgonderwijs, in de maatschappij en bij het uitoefenen van een beroep nodig hebben. De invoering van 20-80learning zorgt ervoor dat het vmbo/ mavo een nog aantrekkelijker profiel krijgt.

De leerling ontvangt een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het VMBO/ MAVO 20-80learning programma.