Blog

de heer Rosenmöller, voorzitter VO-Raad bezoekt de 2e netwerkdag op het J. Fruijtier College te Apeldoorn