Blog

20-80learning helpt een school om Excellent te worden. Mondial College Excellente School. Proficiat!

Juryrapport Excellente Scholen 2019 Mondial College havo

Bevindingen jury over de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel

De school streeft naar excellente coaching van bèta-talent en van ondernemerschap. Het profiel is zeer relevant voor havoleerlingen en wordt helder en stevig neergezet in de school.

De kern van het profiel bestaat uit de verdiepingsprogramma´s technasium en International Business College (IBC). Het technasiumprogramma draait al tien jaar en heeft in het landelijke netwerk een voortrekkersrol. Volgens de stichting Technasium heeft de school geen technasium, maar is zij een technasium. Dit programma is een vliegwiel om persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van leerlingen breed in de school te organiseren. Ook het jongere IBC is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Bij beide programma´s ligt het accent op een specifieke havoaanpak, gericht op het bevorderen van de interesse en intrinsieke motivatie bij de leerling. Voor een havo is dat een grote uitdaging, zeker gezien de aanlevergebieden van de school. Een schoolleider verwoordde het als volgt: “Er is een groep leerlingen op de havo die alles leuk vindt behalve school. We wilden de school bij de leerlingen brengen. Het leren in het kind stimuleren. De dagen van de leerlingen moeten uitdagend worden.” De school vertrekt vanuit een visie gebaseerd op drie uitgangspunten: de leerlingen werken aan hun talenten, zij leren de regie te nemen en zij staan in verbinding met de omgeving. Beide programma´s voldoen aan deze waarden: het onderwijs is contextrijk en de verbinding met de buitenwereld is buitengewoon stevig en inhoudelijk van aard. De kennis wordt betekenisvoller door de dwarsverbanden en het loslaten van de scheiding in vakken. Zo kan de docent bedrijfseconomie handig gebruik maken van de ervaringen van leerlingen IBC bij de uitleg van begrippen. Deze uitgangspunten zijn voor leerlingen herkenbaar. De volgende uitspraken onderschrijven dat: “Je bent echt je eigen baas.”; “Je mag een dag in de week aan de gang met je bedrijf. Ik ga deze week reclame doen en sponsoren zoeken.” Het excellentieprofiel heeft een relevantie voor de toekomst van de leerling op

korte termijn (oriëntatie op studie) en lange termijn (oriëntatie op beroep). De school wil de leerling toerusten met een vermogen tot ondernemen en motiveren. Naast deze programma´s technasium en IBC bedient de school ook de leerlingen die niet binnen deze programma´s vallen, met vakken als science in de onderbouw en programma´s als Slim leren. Tenslotte wil de school met dit excellentieprofiel bereiken dat leerlingen leren om naar zichzelf te kijken en zichzelf beter te leren kennen (persoonsontwikkeling). De jury concludeert dat het excellentieprofiel helder en relevant is voor de school.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *